BRIS

TẦM NHÌN

Trở thành hệ thống giáo dục với môi trường học thuật quốc tế đạt chuẩn & uy tín.

SỨ MỆNH

Tạo dựng những ngôi trường hạnh phúc, nơi học sinh được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện để trở thành những công dân toàn cầu.
bris

BRIS

GIÁ TRỊ CỐT LõI

Bằng sự tin tưởng của quý phụ huynh. Suốt nhiều năm chúng tôi luôn cố gắng không ngừng đề tạo môi trường học tập tốt nhất cho các em.

TỰ HÀO DÂN TỘC

Trong môi trường tràn đầy sự sáng tạo và được truyền ngọn lửa nhiệt huyết, BRISER luôn có những ý tưởng mới và tự tin vào năng lực của mình để ý tưởng trở thành hiện thực.

CHÍNH TRỰC

Xây dựng sự tự tin và luôn dẫn đầu trong tất cả các hoạt động từ học tập trong lớp đến ngoại khóa. BRISER không ngần ngại thể hiện năng lực của bản thân trước mọi thử thách.

TÔN TRỌNG

Tinh thần hợp tác khiến cho việc làm việc nhóm đạt kết quả tốt nhất, BRIS luôn đề cao tinh thần hợp tác giữa các cá nhân vì đây được xem là viên gạch đầu tiên để tạo nên sự thành công.

SÁNG TẠO

Trong môi trường tràn đầy sự sáng tạo và được truyền ngọn lửa nhiệt huyết, BRISER luôn có những ý tưởng mới và tự tin vào năng lực của mình để ý tưởng trở thành hiện thực.

TỰ TIN

Xây dựng sự tự tin và luôn dẫn đầu trong tất cả các hoạt động từ học tập trong lớp đến ngoại khóa. BRISER không ngần ngại thể hiện năng lực của bản thân trước mọi thử thách.

HỢP TÁC

Tinh thần hợp tác khiến cho việc làm việc nhóm đạt kết quả tốt nhất, BRIS luôn đề cao tinh thần hợp tác giữa các cá nhân vì đây được xem là viên gạch đầu tiên để tạo nên sự thành công.
bris