News form Bris

Tin tức từ bris

bris
22.02.2021

bài demo

bài demo
bris
08.01.2021

Hành trình bí ngô – Bước đến thế giới mới

8 tuần là thời lượng triển khai một chủ đề bài học theo khung chuẩn của chương trình Fieldwork – Anh Quốc. Và ở tuần cuối, phụ huynh sẽ cùng các con tham gia Ngày Hội Tuyển sinh...
bris
05.01.2021

Hành trình bí ngô – Bước đến thế giới mới

8 tuần là thời lượng triển khai một chủ đề bài học theo khung chuẩn của chương trình Fieldwork – Anh Quốc. Và ở tuần cuối, phụ huynh sẽ cùng các con tham gia Ngày Hội Tuyển sinh...
bris
05.01.2021

Thông báo tuyển sinh năm học 2021 -2022

8 tuần là thời lượng triển khai một chủ đề bài học theo khung chuẩn của chương trình Fieldwork – Anh Quốc. Và ở tuần cuối, phụ huynh sẽ cùng các con tham gia Ngày Hội Tuyển sinh...
bris
05.01.2021

Thông báo tuyển sinh năm học 2021 -2022

8 tuần là thời lượng triển khai một chủ đề bài học theo khung chuẩn của chương trình Fieldwork – Anh Quốc. Và ở tuần cuối, phụ huynh sẽ cùng các con tham gia Ngày Hội Tuyển sinh...